Szkolenia praktykantów

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta poszukuje osób chętnych do odbycia praktyk. Kancelaria mieści się w nowym apartamentowcu na ul. Dmowskiego 3/9 (Wyspa Mieszczańska). Zgłoszenia i CV można wysyłać na adres e-mail (sekretariat@dev.kancelariakufieta.pl).

Kancelaria organizuje praktyki i staże na następujących warunkach:

• pierwszy okres praktyk jest nieodpłatny (praktyki/staże według stosownych przepisów), a kolejne miesiące – za ustalonym wynagrodzeniem;

• zasady odbywania praktyk (w tym wymiar godzin i harmonogram dni) ustalane są indywidualnie.

Do zakresu obowiązków praktykanta/stażysty należy:

• wspomaganie obsługi prawnej Klientów fundacji oraz Kancelarii;

• asystowanie opiekunowi praktyk w wykonywaniu obowiązków pracowniczych – zarówno w aspekcie merytorycznym (m.in. przygotowywanie pism, wniosków, opinii i analiz prawnych), jak i technicznym (m.in. kompletowanie załączników pism);

• utrzymywanie kontaktów z Klientami Kancelarii oraz instytucjami (m.in. sądami i urzędami);

• udział wraz z pełnomocnikiem w rozprawach (co najmniej raz w miesiącu);

• uczestnictwo w organizowanych przez Kancelarię szkoleniach praktykanckich i pracowniczych;

• uczestnictwo w innych formach aktywności Kancelarii.

 Uczestnik praktyk/stażu otrzymuje:

• „pakiet startowy” obejmujący zestawienie podstawowych pism i wniosków procesowych;

• materiały szkoleniowe opracowane przez Kancelarię;

• po zakończeniu praktyk/stażu – zaświadczenie oraz certyfikat o odbyciu praktyk bądź propozycję zatrudnienia lub współpracy.

W ramach odbywanego stażu Kancelaria raz w tygodniu organizuje również szkolenia dla uczestników praktyk/stażu, które są prowadzone przez pracowników Kancelarii. Szkolenia te mają na celu doskonalenie umiejętności związanych ze stosowaniem prawa.

[mc4wp_form id="5288"]