Ulga na start, czyli nowa możliwość dla początkujących przedsiębiorców

Początkujący przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, będą mogli skorzystać z tzw. ulgi na start – przez 6 pierwszych miesięcy nie będą musieli płacić obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju, nowa forma wsparcia nie będzie mieć wpływu na obecną preferencję, która umożliwia płacenie niższych składek ZUS przez okres 24 miesięcy.

Wprowadzenie nowej ulgi przewidziano w projekcie Prawa przedsiębiorców, które w przyszłym roku ma zastąpić obowiązującą obecnie ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z projektem, ulga ma stanowić szczególny rodzaj korzyści oraz zachęty dla przedsiębiorców: – podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy; – podejmujących działalność gospodarczą ponownie po upływie dłuższego okresu czasu (60 miesięcy). Ulga ma przysługiwać przez 6 miesięcy przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi.

Jednocześnie projektodawcy proponują przepisy, zgodnie z którymi z ulgi nie będą mogły skorzystać osoby przechodzące na tzw. samozatrudnienie, jeśli chcą wykonywać pracę na rzecz swojego byłego pracodawcy.

Okres 6 miesięcy powinien być liczony od momentu podjęcia przez wspomnianą osobę fizyczną działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęcia wykonywania tej działalności rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej. Jednocześnie brak płatności składek przez przedsiębiorcę przez okres korzystania z ulgi spowoduje brak prawa do świadczeń za ten okres w przyszłości” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców. Projekt trafił do Sejmu 21 listopada 2017 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 marca 2018 r.

[mc4wp_form id="5288"]