Ustawa o KRS – ważne zmiany dla firm

W połowie marca br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Jedną z ważniejszych zmian będzie nałożenie na Centralną Informację KRS obowiązku nieodpłatnego udostępniania (w ogólnodostępnych sieciach) aktualnych i pełnych danych nt. podmiotów wpisanych do rejestru.

Nowelizacja ma dostosować polskie prawo do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132/UE z 14 czerwca 2017 r. ws. niektórych aspektów prawa spółek. Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, nowe przepisy powinny zwiększyć pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Sąd rejestrowy otrzyma np. nowe uprawnienia dotyczące przypadków, gdy stwierdzone zostaną braki odnoszące się do posiadania organu powołanego do reprezentacji danego podmiotu. W ramach tzw. postępowania przymuszającego sąd będzie mógł objąć reprezentacją wspólników albo członków innych organów, w tym np. rady nadzorczej czy rady fundacji.

Z punktu widzenia przedsiębiorców istotną zmianą będzie wskazanie, że Centralna Informacja KRS udostępnia nieodpłatnie i w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych aktualne i pełne informacje o podmiotach wpisanych do KRS. Obowiązek ten będzie dotyczyć również listy dokumentów zawartych w katalogu. W efekcie rozszerzony zostanie więc zakres udostępnianych bezpłatnie danych o pełne informacje. W praktyce natomiast zwykłe wydruki komputerowe dotyczące podmiotów wpisanych do KRS mają mieć moc równą dokumentom wydawanym bezpośrednio przez Centralną Informację.

Zmiany wprowadza ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 398).

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 15 marca 2018 r.

[mc4wp_form id="5288"]