Wkrótce wejdzie w życie nowe Prawo przedsiębiorców

Z końcem kwietnia br. wejdzie w życie Prawo przedsiębiorców. Ustawa ta to główny element rządowego planu reformy otoczenia prawno-instytucjonalnego dla biznesu. Rząd zapewnia, że efektem zmian będzie pełniejsze urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej. Prawo przedsiębiorców określi m.in. katalog praw i obowiązków przedsiębiorców. Wprowadzone zostaną też całkiem nowe rozwiązania oraz zasady określające, jak wobec firm postępować powinny instytucje państwowe.

Zasadniczym celem ustawy jest pełniejsze niż dotychczas urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych konstytucyjnych zasad relewantnych dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Ustawa ma za zadanie zrealizowanie obowiązków władz publicznych wynikających z konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

W ustawie przewidziano m.in. wyraźne podkreślenie normatywnej zasady, która mówi, że „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, uznanie koncesji jako najbardziej ingerencyjnej formy reglamentacji, wyeliminowanie uznaniowości w kontekście dostępu do zezwoleń na działalność gospodarczą, a także ograniczenie liczby prowadzonych przez ograny państwa kontroli działalności.

Nowe Prawo przedsiębiorców zakłada ponadto dokładne określenie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz obowiązków organów państwowych. Całość relacji ma być oparta m.in. na zasadach domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz in dubio pro tributario (rozstrzyganie wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatnika).

Ważną zmianą będzie też wprowadzenie instytucji działalności nieewidencjonowanej – w efekcie działalność na małą skalę, którą prowadzi osoba fizyczna, będzie zwolniona z obowiązku rejestracyjnego oraz uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne. Kolejną preferencją ma być tzw. ulga na start, dzięki której początkujący przedsiębiorca nie będzie musiał płacić składek przez pierwsze 6 miesięcy swojej działalności. Jedną z istotnych nowości jest również wprowadzenie instytucji tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej, która powinna zwiększyć poziom bezpieczeństwa prawnego firm. Bardziej elastyczna stanie się natomiast instytucja zawieszenia działalności gospodarczej – możliwe będzie np. bezterminowe zawieszenie wykonywania działalności.

Zmiany wprowadza ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646).

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 30 kwietnia 2018 r.

[mc4wp_form id="5288"]