Zatrudnianie cudzoziemców – nowe regulacje

Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na zatrudnianie osób z państw trzecich, w tym głównie z Ukrainy. W ciągu ostatniego roku liczba wydanych zezwoleń i zgłoszonych oświadczeń wzrosła odpowiednio aż o prawie 100 i 40 proc. w skali roku. Firmy decydujące się na pracowników zagranicznych powinny pamiętać o tym, że z początkiem 2018 r. weszły w życie zmiany dotyczące prac sezonowych oraz pracy krótkoterminowej.

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ostatnich latach coraz mocniej rośnie imigracja zarobkowa do Polski. W ubiegłym roku pracodawcom wojewodowie wydali ok. 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Jednocześnie powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń dotyczących zamiaru zlecenia pracy cudzoziemcom.

Wśród cudzoziemców pracujących nad Wisłą dominują Ukraińcy (ok. 85 proc. zezwoleń oraz 95 proc. oświadczeń), a na kolejnych miejscach znajdują się osoby pochodzące z Białorusi, Mołdawii, Indii oraz Nepalu.

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na zatrudnianie cudzoziemców, muszą liczyć się z nowymi przepisami. Z początkiem 2018 r. weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, której celem było dostosowanie polskiego prawa do tzw. dyrektywy sezonowej. W efekcie zmodyfikowano zasady zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych oraz pracy krótkoterminowej.

Aktualnie pracodawca ma już obowiązek potwierdzania obecności pracowników zagranicznych. Cudzoziemcy mają być też w mniejszym stopniu zagrożeni wykorzystywaniem przez pracodawców.

Wprowadzony zostaje nowy typ zezwolenia – zezwolenie na pracę sezonową. W odróżnieniu od innych zezwoleń będzie wydawane przez starostę (powiatowe urzędy pracy). Zezwolenie na pracę sezonową uprawnia każdego cudzoziemca do wykonywania pracy w Polsce w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce (szczegółowo podklasy są wskazane w rozporządzeniu) przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym” – tłumaczy MRPiPS.

W odniesieniu do pracy sezonowej obywatele 6 krajów wschodnich (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina) mogą korzystać z pewnych preferencji – ułatwienia zakładają zwolnienie z tzw. testu rynku pracy, możliwość powierzenia (na okres 30 dni) innej pracy niż sezonowa oraz możliwość uzyskania wpisu wielosezonowego (na okres do 3 lat).

Osoby z tych krajów mogą też korzystać z możliwości rozpoczęcia pracy w trybie uproszczonym, czyli na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

[mc4wp_form id="5288"]