Wpisy

Niewykonanie zobowiązania w praktyce. Niewykonanie zobowiązania w kc. Odstąpienie od umowy a niewykonanie zobowiązania.

Nakaz zapłaty można uchylić i uniknąć egzekucji bez dodatkowych kosztów

Poniżej przedstawiamy przykładowe rozstrzygnięcie dotyczące…