Wpisy

Pozew tu, pozew tam – gmina pozywa i przegrywa

Zagadnienie dochodzonego przez gminę Wrocław odszkodowania…